Návrh výroční zprávy

Mezinárodní škola International School of Prague

International School of Prague (ISP) byla založena v roce 1948 a patří k nejstarším soukromým mezinárodním školám v Evropě. Byl jsem požádán, abych pro ně připravil návrh výroční zprávy, jež by prezentovala školu a její výsledky. Cílem bylo vytvořit hravou a poutavou publikaci, která ukáže rodičům, jak jejich děti tráví čas ve škole, čemu se naučí a jakých úspěchů dosáhnou.

Titulní strana výroční zprávy

Hlavním grafickým prvkem, který jsem použil napříč celou výroční zprávou, jsou svislé pruhy vyvedeny ve stejných barvách jako je logo školy. Tím jsem docílil emocionálního propojení publikace s vizuálním stylem, jímž se škola prezentuje na veřejnosti.

Návrh výroční zprávy pro ISP - obsah

Stránku s obsahem výroční zprávy jsem postavil na čisté kombinaci svislých barevných čar, fotografií a čitelného písma.

Návrh výroční zprávy pro ISP - první sekce
Návrh výroční zprávy pro ISP - druhá sekce
Návrh výroční zprávy pro ISP - třetí sekce
Návrh výroční zprávy pro ISP - čtvrtá sekce

Pro každou sekci jsem vybral kombinaci dvou barev. Čtenář se tak může bez problémů orientovat v jaké části se právě nachází. Na začátku každé sekce výroční zprávy jsem umístil tematickou fotografii přes celou dvoustranu.

Návrh výroční zprávy pro ISP - první článek
Návrh výroční zprávy pro ISP - druhý článek
Návrh výroční zprávy pro ISP - třetí článek
Návrh výroční zprávy pro ISP - čtvrtý článek

Jednotlivé články jsou uvedeny zřetelným nadpisem a barevným perexem. Navíc jsou doplněny výraznými citacemi a kvalitními fotografiemi. Propojujícím prvkem jsou opět barevné pruhy.