Vytvoření firemní identity

Veškeré propagační materiály pro společnost SEFIRA

SEFIRA je IT společnost, která se specializuje na dodávky moderních systémů pro vytváření, ověřování a dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů. Pro firmu jsem připravil veškeré propagační materiály. Mým cílem bylo vytvoření přehledné a jednotné identity, tak aby ze všech materiálů byla na první pohled patrná příslušnost ke společnosti.

Produktové listy

Firma nabízí řešení postavené na produktech OBELISK. Navrhl jsem produktové listy, které srozumitelným způsobem popisují jejich vlastnosti. Pro větší názornost jsem vytvořil symbolická schémata a použil ilustrační fotografie.

urviho-portfolio-firemni-identita-sefira-02-produktovy-list
urviho-portfolio-firemni-identita-sefira-03-produktovy-list
urviho-portfolio-firemni-identita-sefira-04-produktovy-list
urviho-portfolio-firemni-identita-sefira-05-vizitky

Vizitky

Elegantní firemní vizitky obsahují veškeré důležité kontaktní informace na přední straně. Na zadní straně je pouze  logo na červeném pozadí a grafický symbol vycházející z firemního piktogramu, který provází všechny materiály společnosti.

Firemní desky

Hlavní dominantou firemních desek je opět část loga vytvořená z bílých pruhů na červeném podkladu. Tento jednoduchý design jsem doplnil pouze logem společnosti.

urviho-portfolio-firemni-identita-sefira-06-firemni-desky
urviho-portfolio-firemni-identita-sefira-07-rollup

Rollup

Navrhl jsme rollup, který společnost využívá při konferencích, seminářích a prezentacích. Chtěl jsem, aby rollup dokázal upoutat pozornost a byl čitelný z větší vzdálenosti. Proto jsem do horní části umístil logo na červeném pozadí a pod něj jasné sdělení o firemních produktech.

Pozvánky

Firma pořádá odborné semináře. Pro jejich podporu a propagaci jsem připravil řadu pozvánek, které zájemcům přehledně poskytují základní informace.

urviho-portfolio-firemni-identita-sefira-08-pozvanka
urviho-portfolio-firemni-identita-sefira-10-pozvanka

Inzerce

Společnost propaguje své služby a produkty v odborných časopisech. Proto jsem s cílem zaujmout čtenářovu pozornost navrhl inzeráty, které stručně představují nabídku firmy.

urviho-portfolio-firemni-identita-sefira-11-inzerat