SEFIRA

Kompletní firemní identita a propagační materiály

SEFIRA je IT společnost, která se specializuje na dodávky moderních systémů pro vytváření, ověřování a dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů. Pro firmu jsme připravili veškeré propagační materiály. Naším cílem bylo vytvoření přehledné a jednotné identity, tak aby ze všech materiálů byla na první pohled patrná příslušnost ke společnosti.

Produktové listy

Firma nabízí řešení postavené na produktech OBELISK. Navrhli jsme produktové listy, které srozumitelným způsobem popisují jejich vlastnosti. Pro větší názornost jsme vytvořili symbolická schémata a použili ilustrační fotografie.

urviho-portfolio-firemni-identita-sefira-02-produktovy-list
urviho-portfolio-firemni-identita-sefira-03-produktovy-list
urviho-portfolio-firemni-identita-sefira-04-produktovy-list
urviho-portfolio-firemni-identita-sefira-05-vizitky

Vizitky

Elegantní firemní vizitky obsahují na přední straně veškeré důležité kontaktní informace. Na zadní straně je na červeném pozadí pouze logo a grafický symbol vycházející z firemního piktogramu, který provází všechny firemní materiály.

Firemní desky

Hlavní dominantou firemních desek je opět část loga vytvořená z bílých pruhů na červeném podkladu. Tento jednoduchý design jsme doplnili pouze logem společnosti.
urviho-portfolio-firemni-identita-sefira-06-firemni-desky
urviho-portfolio-firemni-identita-sefira-07-rollup

Rollup

Navrhli jsme rollup, který společnost využívá při konferencích, seminářích a prezentacích. Chtěli jsme, aby rollup dokázal upoutat pozornost a byl čitelný z větší vzdálenosti. Proto jsme do horní části umístili logo na červeném pozadí a pod něj jasné sdělení o firemních produktech.

Pozvánky

Firma pořádá odborné semináře. Pro jejich podporu a propagaci jsme připravili řadu pozvánek, které zájemcům přehledně poskytují základní informace.
urviho-portfolio-firemni-identita-sefira-08-pozvanka
urviho-portfolio-firemni-identita-sefira-10-pozvanka

Inzerce

Společnost propaguje své služby a produkty v odborných časopisech. Proto jsme s cílem zaujmout čtenářovu pozornost navrhli inzeráty, které stručně představují nabídku firmy.
urviho-portfolio-firemni-identita-sefira-11-inzerat
urviho-novinka-propagace-konference-digital-trust-paperless-next

Další projekt

konference DIGITAL TRUST & PAPERLESS