Návrh reklamních materiálů

Společnost REMA

REMA se zabývá ochranou životního prostředí a kompletně zajišťuje organizaci sběru, třídění a recyklaci elektrických zařízení. Pro společnost jsem připravil návrh veškerých reklamních materiálů, kterými se prezentují na veřejnosti. Vytvořil jsem jednoduchý korporátní styl, který využívá kombinaci žluté a zelené barvy, jenž vycházející z firemního loga a evokuje kladný vztah k přírodě, recyklaci a zdravé planetě.

Návrh reklamních materiálů pro společnost REMA - rollup

Rollupy

Všechny materiály jsou rozdělené na 3 části. V horní části je umístěné logo firmy. Uprostřed se nahází část s hlavním sdělením, která obsahuje slogan, doprovodné informace a ilustrativní fotografií. Abych slogan co nejvíce zviditelnil, umístil jsem černý text na kombinaci žlutých a zelených pruhů. Fotografie pak pomáhá upoutat celkovou pozornost a opticky dokresluje sdělení banneru. V dolní části je odkaz na webové stránky podtržený barevnými pruhy, které jsou stejné, jako pruhy na piktogramu z firemního loga.

Návrh reklamních materiálů pro společnost REMA - plachta
Návrh reklamní plachty pro společnost REMA

Plachty na chytrý kontejner

Firma REMA připravila pro snadný sběr starých elektrospotřebičů automatické chytré kontejnery, do kterých mohou lidé elektroodpad vkládat samy. Na bocích kontejneru jsou umístěné potištěné plachty, které lidem přinášejí další informace. Přístup do těchto kontejnerů je lidem umožněn pomoci aplikace, kterou si instalují do svého chytrého telefonu, proto jsem na jednu plachtu místil muže s mobilním telefon v ruce. Na druhém je pak rozbitá televize, kterou doprovází slogan „Tahle televize to všem ještě ukáže!“.
Návrh firemního kalendáře pro společnost REMA

Firemní kalendář

Firemní kalendář navazuje designem na návrh všech ostatních reklamních materiálů. Obsahuje logo, slogan a fotografii vesnice,  která evokuje, že elektroodpad je možné snadno recyklovat i na venkově. 

Návrh polepu kontejneru pro společnost REMA
Návrh reklamních materiálů pro společnost REMA - návod

Polepy na kontejnery

Společnost REMA má sběrné kontejnery na elektroodpad rozmístěné po celé České republice. Navrhl jsem polepy těchto kontejnerů, tak aby lidé hned viděli, jaký odpad se do nich umísťuje a naopak, který se do nich vkládat nemá.

Návrh firemního krabice pro sběr použitých baterií pro společnost REMA

Box pro sběr použitých baterií

Pro zpětný odběr odpadních baterií a akumulátorů jsem navrhl krabici, která se nese v duchu všech ostatních materiálů. Na pozadí jsem použil detailní fotografii tužkových baterií. Box je doplnění o názorné ikony, co se může do něj vhazovat a naopak co se do něj dávat nemá.

Návrh reklamních materiálů pro společnost REMA - inzerce

Inzerce do časopisu

REMA inzeruje své služby i v časopisech. Vytvořil jsem návrh inzerátu, který vychází ze všech ostatních materiálů, aby byla na první pohled patrná propojenost s firmou. 

Žlutá
#fdb813

Zelená
#38bb42

Červená
#f05123

Modrá
#25a2dc

Šedá
#747475

Barvy

Design všech propagačních firemních materiálů vychází ze základních barev, které jsou obsažené ve logu společnosti REMA.

Ikony

Pro ilustraci a lepší představu, co vše se může a nemůže vkládat do kontejnerů jsem připravil sérii ikon, která názorně lidem ukazuje zaměření firmy. 

Reference od klienta