Návrh reklamních bannerů pro společnost REMA

Návrh reklamního banneru pro společnost REMA - 1. varianta
Návrh reklamního banneru pro společnost REMA - 2. varianta
Návrh reklamního banneru pro společnost REMA - 3. varianta

Připravil jsem návrh reklamních bannerů pro společnost REMA, která se zabývá ochranou životního prostředí pomoci sběru, třídění a efektivní recyklace elektrických a elektronických zařízení. Bannery mají jednoduchým způsobem informovat o činnosti firmy. V návrhu jsem využil kombinaci barev žluté a zelené, které vycházející z firemního loga a evokují kladný vztah k přírodě, recyklaci a zdravé planetě. Design jsem udělal v jednoduchém, čistém stylu. Hlavní důraz jsem kladl na celkovou přehlednost, tak aby banner svým sdělením snadno dokázal upoutat pozornost lidí procházejících kolem. Celkový obsah je rozdělený na 3 vodorovné části. V horní části je umístěné na bílém pozadí zřetelné logo společnosti, aby bylo hned na první pohled patrné, o jakou společnost se jedná. Uprostřed se nahází část s hlavním sdělením, která obsahuje slogan, doprovodné informace a ilustrativní fotografií. Abych slogan co nejvíce zviditelnil a zvýšil jeho důraz, umístil jsem jeho černý text na kombinaci žlutých a zelených pruhů. Fotografie pak pomáhají upoutat celkovou pozornost a opticky dokreslují sdělení banneru. Na závěr v dolní části je na bílém pozadí emailová adresa a odkaz na webové stránky. Ten jsem podtrhl barevnými pruhy, které jsou stejné, jako na firemním logu.

Reference od klienta