Návrh reklamní kampaně pro Prahu 1

Plánuj na Jedničku! - Praha 1 podle představ občanů

Praha 1 v současné době vytváří Strategii udržitelného rozvoje pro příští desetiletí, která má ukázat, jakým směrem se bude městská část ubírat v následujících letech. Mým úkolem bylo připravit návrh reklamní kampaně, která osloví místní obyvatele a přinese jim informace, jakým způsobem mohou ovlivnit život ve své městské části.

Grafický návrh kampaně pro Prahu 1 - pozadí
Grafický návrh kampaně pro Prahu 1 - pozadí
Grafický návrh kampaně pro Prahu 1 - pozadí

Brožura

Úvodní strana obsahuje ilustrace lidí v parku, kteří vedou aktivní a spokojený život na Praze 1. Na pozadí je silueta historických staveb typických pro tuto městskou čtvrť. Ilustraci doprovází křižující se modrá a červená čára, které vycházejí z prvku bílé klenby použité v logu první pražské části. Tato ilustrace provází všechny materiály a je hlavním poznávacím prvkem kampaně. 

Návrh reklamní kampaně pro Prahu 1 - brožura
Návrh reklamní kampaně pro Prahu 1 - brožura

Webové stránky

Pro kampaň jsem připravil webové stránky, které navazují na brožuru. Je zde formulář pro snadnou registraci zájemců na jednotlivé workshopy pořádané městskou částí Praha 1. Samozřejmostí je bezproblémové zobrazování webu na všech mobilních zařízeních.

Návrh reklamní kampaně pro Prahu 1 - webové stránky
Návrh reklamní kampaně pro Prahu 1 - webové stránky
Návrh reklamní kampaně pro Prahu 1 - webové stránky

Plachta

Připravil jsem reklamní plachtu, které slouží k prezentaci Strategie udržitelného rozvoje na jednotlivých workshopech. 

Návrh reklamní kampaně pro Prahu 1 - plachta

Letáky A4

Ve stejném stylu jsem vytvořil návrhy doprovodných letáků, jejímž cílem je co nejvíce informovat obyvatele o probíhající reklamní kamapani.

Návrh reklamní kampaně pro Prahu 1 - leták a4
Návrh reklamní kampaně pro Prahu 1 - leták a4
Návrh reklamní kampaně pro Prahu 1 - leták a4

Rollup

Pro upoutání pozornosti návštěvníků semináře, ale i pro další propagační účely, jsem připravil návrh rollupu, který opět propojuje všechny prvky kampaně.

Návrh reklamní kampaně pro Prahu 1 - rollup