Návrh inzerce do časopisu

UNITREX - realizace stavebních projektů

Návrh inzerce UNITREX

Firma UNITREX se zabývá kompletní realizací stavebních projektů. Zajišťuje realizaci zakázek na klíč, ale i technické dozory na stavbách a celkové řízení výstavby. Pro firmu jsem vytvořil návrh inzerce do odborného časopisu Development News. Chtěl jsem, aby inzerát působil originálním dojmem a dokázal v odborném časopise zaujmout pozornost čtenářů. Proto jsem jako hlavní dominantu využil zelenou šiknou čáru z loga firmy, kterou jsem zvětšil skoro přes celou stránku inzerce. Z této čáry vystupuje stavební inženýr a manažer v jedné osobě, jenž má kompletně na starost danou budovu a plný optimismu hledí na průběh stavby a celkovou budoucnosti. Na to navazuje hlavní slogan inzerátu „Stavíme budoucnost“. Ten ukazuje, že stavby které provádí firma UNITREX jsou moderní a budou plně sloužit svému účelu i v budoucnosti. V dolní části inzerce jsou poté základní kontaktní informace včetně QR kódu pro snadné zobrazení webových stránek. Celý inzerát je laděný do firemní kombinace zelené a šedé barvy. na pozadí jsem umístil světlou texturu betonové stěrky.

Chcete navrhnout inzerátu, který upoutá pozornost čtenářů?