Inzerce na bezpapírovou personalistiku

Pro společnost SEFIRA jsme připravili inzerát do časopisů CIO Business Word a IT Systems na téma bezpapírová personalistika.

Hlavní dominantou celého inzerátu je tématická ilustrace, která má za cíl upoutat čtenářovu pozornost a přimět ho k nastudování nabízených informací. Do koláže jsme vložili snímek z eHR aplikace vyvíjené společností SEFIRA a obklopili ho kresbami na téma bezpapírové personalistiky.

Logo společnosti jsme umístili do pravé horní části, aby bylo hned na první pohled zřejmé, jaká firma nabízí dané řešení.

V dolní částí inzerce je společně s nadpisem uvedený hlavní slogan, který svým zdělením nabízí potenciálním zákazníkům zjednodušení jejich pracovních činností. V krátkém odstavci jsou pak nastíněné výhody, která řešení od společnosti SEFIRA nabízí.

Do sloupečku vedle hlavního zdělení jsme umístili informaci o odborném online semináři, který pomůže zájemcům danou problematiku více objasnit. Odkaz na registraci semináře jsme vytvořili pomoci QR kódu.

Cílem inzerátu bylo oslovit HR manažery a nabídnout jim zefektivnění jejich administrativní práce, tak aby se mohli více věnovat náboru nových zaměstnanců nebo péči o ty stávající.

Potřebujete navrhnout inzerát, který upoutá pozornost čtenářů?