URVIHO - grafické studio - grafický design & web design

Národní Telemedicínské Centrum

Vytvořili jsme pro nově vznikající projekt Národního Telemedicinského Centra kompletní firemní identitu. Navrhli jsme logo, vizitky, hlavičkové papíry a další materiály. Také jsme připravili kompletní www stránky včetně administračního rozhraní. Design je vedený v moderním, minimalistickém, ale přitom hravém a přehledném stylu. Logo vzniklo jako kombinace počátečních písmen názvu centra.  Ovšem písmeno T jsme nahradili křížem, který je symbolem medicíny. Zároveň kříž tento připomíná malé písmeno t. Celkovým cílem bylo prezentovat moderní postupy centra v oblasti telemedicíny odborné i laické veřejnosti.
www.ntmc.cz

 

urviho_portfolio_narodni_telemidicinske_centrum_ntmc_08.jpg

 

urviho_portfolio_narodni_telemidicinske_centrum_ntmc_02.jpg

 

urviho_portfolio_narodni_telemidicinske_centrum_ntmc_03.jpg   urviho_portfolio_narodni_telemidicinske_centrum_ntmc_04.jpg   urviho_portfolio_narodni_telemidicinske_centrum_ntmc_05.jpg

 

urviho_portfolio_narodni_telemidicinske_centrum_ntmc_06.jpg

 

urviho_portfolio_narodni_telemidicinske_centrum_ntmc_07.jpg